DOTACJE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020

"DIGI-PRES" - ADAM KALATA

Celem projektu jest wdrożenie nowego produktu w firmie w postaci płyt

winylowych, w tym celu konieczny jest zakup linii do produkcji tego typu

płyt oraz utworzenie nowych stanowisk pracy. Grupę docelową dla nowych

produktów firmy w postaci płyt winylowych stanowią przede wszystkim

wytwórnie muzyczne, niezależni artyści, agencje reklamowe i filmowe,

agencje państwowe.

Wartość projektu: 1 722 000,00 PLN Wartość dofinansowania: 879 900,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie

https://www.funduszedlamazowsza.eu/